อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ดร.จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา

อาจารย์พิเศษ

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง

อาจารย์พิเศษ

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ

image

ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ

อาจารย์พิเศษ

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิจัยและความเชียวชาญ