THE FACULTY OF EDUCATION

รายละเอียด

image

ดร.ภูษณิศา สุวรรณศิลป์

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8315

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย