รายละเอียด

image

ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี

การศึกษา

อีเมล์ : cboriboon@aru.ac.th เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 4001

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย