รายละเอียด

image

ผศ.สิอร หาสาสน์ศรี

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ : sion.hasadsri@gmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย