รายละเอียด

image

ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : 4028 เบอร์ภายใน : -

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย