รายละเอียด

image

อาจารย์ชญานิศ พันธุ์จินดาวรรณ

การศึกษา

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8306

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย