ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู (พระคุณที่สาม) และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู (พระคุณที่สาม) และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความเคารพและระลึกพระคุณของครูอาจารย์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีไหว้ครู โดยมีนายกองค์การบริหารนักศึกษา กล่าวนำไหว้ครู และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธี ได้ร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สาม จากนั้นตัวแทนนักศึกษานำพานดอกไม้ ขึ้นไหว้ครู และนักศึกษาที่ร่วมในพิธีได้นำพวงมาลัยมากราบไว้ครูอาจารย์ จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม