ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สาขาวิชานิติศาสตร์ ร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือก ในส่วนภูมิภาค เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2565

เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต เจิมรอด และอาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ ได้นำตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 2 ทีม ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทีม A และทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทีม B เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกในส่วนภูมิภาค เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 จัดโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ซึ่งผลการแข่งขัน ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทีม B ได้แก่ นางสาวพรพรรณ บุญทัน และนางสาวศศิธร เลื่อมนรินทร์ นักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ จากนางอภิรดี โพธิ์พร้อม อธิบดีผู้พิพากษาภาค1 และได้รับสิทธิไปแข่งขัน ในรอบชิงชนะเลิศ (ระดับประเทศ) ในวันที่ 3 กันยายน 2565 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม