ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา โดย ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจาก นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ดำเนินการประชุม เพื่อพิจารณาโครงการจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “อาหารพื้นบ้าน” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม