ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มาเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มาเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้ด้านศิลปะและสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาภาคกลางประเทศไทย ให้กับนักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง ตามโครงการ “การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ” มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมอบของที่ระลึก ซึ่งภายหลังจากการพูดคุยทางคณะพาชมโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ วัดบรมพุทธาราม และพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา โดยมีตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการสอนภาษาจีน พาชมโบราณสถานพร้อมบรรยายให้คำแนะนำ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม