ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข คณบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยในช่วงเช้าจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรมร่วมรดน้ำดำหัวอวยชัยขอพรอาจารย์อาวุโส คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าสำนักงานคณบดี โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ต่อมาช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. จัดการเสวนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวข้อ “46 ปี คมส. จากอดีตสู่ปัจจุบัน พี่จำน้องไม่ลืม” วิทยากร คือ นายภาสกร วิภักดีรัตนมณี ทนายความ สำนักงานกฎหมายมาหะศักดิ์ทนายความ, นางสาวสุทาทิพย์ ธรรมะวิมล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นายณัฏชา ปนารักษ์ ครูสอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี และนายพิสิทธิ์ศักดิ์ คำวรรณ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินรายการโดย อาจารย์ศิรินันท์ นุยภูเขียว อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรม บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น จัดจัด ณ บริเวณโถง อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2565
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม