ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน OTOP

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน OTOP” โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) โดยมีนางปุณนา แสงอาวุธ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้น ณ องค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

slot pulsa

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม