ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ครั้งที่ 16

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 (Thailand Research Expo 2021)” ครั้งที่ 16 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้แนวคิด “พลังงานวิจัย สู่ยุคใหม่แห่งอนาคต” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงอว. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตรมิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผู้บริหารเครือข่ายระบบการวิจัยและนวัตกรรมทั่วประเทศ เฝ้าฯรับเสด็จ ณ ห้องประชุม World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ต่อจากนั้นพระองค์เสด็จฯไปยังแท่นเปิดงาน ทรงวาง พระหัตถ์บนแท่นอะคริลิกเพื่อเปิดงานและทอดพระเนตรนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงนิทรรศการชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรมโดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำทีมเข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 1.การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย ดร.เมธารัตน์ จันตะนี จากคณะวิทยาการจัดการ 2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย ผศ.ดร.พิทยา ใจคำ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบูท DL10 ซึ่งการจัดแสดงนิทรรศการปีนี้ มาในธีมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ จัดโชว์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้เกิดจากการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยของคณาจารย์นักวิจัยและความร่วมมือร่วมใจของชุมชน ณ ชั้น 22 ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม