ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณชมรม จป.อยุธยา และบริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มาฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19

เมื่อวันที่ 10 กันยายน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณ ชมรม จป.อยุธยา และบริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณชาติชาย แสงทับทิม (ประธานชมรม จป.) และทีมงาน ที่มาฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 พ่นละอองฉีดทำความสะอาดภายในอาคารสถาน ห้องเรียน ห้องสำนักงาน ห้องประชุม ห้องพักอาจารย์ ลิฟท์ และห้องน้ำ ทั้ง 4 ชั้น ให้สะอาดและปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม