ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2564

ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในฐานะหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา นางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว นักวิชาการศึกษา และนางประภาพร แตงพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นตัวแทนจากหน่วยอนุรักษ์ฯ 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยในงานครั้งนี้ประกอบด้วย กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การติดตามงานและการมอบนโยบายงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม การมอบโล่แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ นอกจากนั้นยังมีการศึกษาดูงานแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในจังหวัดเชียงราย จัดโดย หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม