ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

มอบทุนการศึกษา “ทุนคุณหลวงประชัญคดี” ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบทุนการศึกษา “ทุนคุณหลวงประชัญคดี” ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยเป็นทุนเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 8,500 บาท (ปีการศึกษาละ 17,000) จนสำเร็จการศึกษา 1 ทุน และมอบทุนการศึกษา “ทุนซอนต้า” แก่นักศึกษา จำนวน 1 ทุน จนสำเร็จการศึกษา โดยมี นางสาวนิธิธวัลยา ยศนันทภัคกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขานิติศาสตร์ รับทุน “ทุนคุณหลวงประชัญคดี” นางสาวปนิดา แก้วคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รับทุน “ซอนต้า” โดยได้รับเกียรติจาก ท่านอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการมอบทุน โดยมี ดร.มนวิภา ประชัญคดี เป็นผู้มอบทุน “ทุนคุณหลวงประชัญคดี” ให้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุม อยุธยา - อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม