ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณิตจิตอาสา ณ โรงเรียนวัดยม (เครือวรศรราษฎร์บำรุง)

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมคณิตจิตอาสา ณ โรงเรียนวัดยม (เครือวรศรราษฎร์บำรุง) โดยกิจกรรมประกอบด้วยการปรับปรุงสวนคณิตศาสตร์ของโรงเรียน ปลูกต้นไม้ ทาสี ซ่อมแซมพื้นปูนให้สวยงาม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาค ทางสาขาขอขอบพระคุณผู้สนับสนุน ทุกท่าน รวมถึงโรงเรียนวัดยมฯ ที่ให้โอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม