ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ดร.ณรงค์ มีฐานะ มอบทุนสนับสนุนทีมประชาสัมพันธ์

วานนี้ (11 มี.ค. 64) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มอบทุนการศึกษาให้กับทีมนักศึกษาประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ณรงค์ มีฐานะ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นผู้สนับสนุและมอบทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท ให้กับทีมนักศึกษาประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการออกประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ในสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม