ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะกรรมการส่งเสริมฯ มอบทุนแก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

วานนี้ (11 มี.ค. 64) ดร.ธิติมานันท์ น้ำเงินพัฒน์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้มอบทุนการศึกษา “ทุนมูลนิธิน้ำเงิน 0404” ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจากทั้ง 4 คณะ ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา จำนวน 5 คน โดยได้รับทุนการศึกษาคนละ 10,000 บาท พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และอาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน โดยการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ทาง “มูลนิธิน้ำเงิน 0404” มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสร้างโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ มุ่งสู่การเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์พร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม