ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมหารือประเด็นกัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือประเด็นกัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจและสร้างความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสวนไผ่ by ยายลี ณ ห้องประชุม 3025 อาคารสิงหาราม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และพัฒนา คุณจุไรรัตน์ คงล้อมญาติ ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ ร.ต.กิตศักดิ์ เขนยทอง ผู้ประกอบการสวนไผ่ by ยายลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา ใจคำ อาจารย์ ดร.พิชิต โชดก และอาจารย์ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม