ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การประกวด ทูตวัฒนธรรม กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 “โสนเกมส์”

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการประกวด ทูตวัฒนธรรม กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 “โสนเกมส์” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน โดยมีกรรมการตัดสิน การประกวดทูตวัฒนธรรม ได้แก่ คุณอาณาคิณ นนทิประสิทธิ์ Mr.World Thailand 2019 อาจารย์นิชนันท์ คงศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คุณไจ๋ Siravitch Kamonworawut เจ้าของแบรนด์ Sirawigs มาดอนน่าเมืองไทย NATALIA PLIACAM Thailand’s Drag Superstar (Winner DragRace Thailand Ss1 ) Miss ACDC 2006 รองอันดับ 1 นางสาวเชียงใหม่ในดวงใจ 2564 คุณนฤมล โพธิ์สุวรรณ์ วิทยากร THE POWER TEAM โดยผลการประกวดทูตวัฒนธรรม ในงานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายวิทยาศาสตร์ 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 “โสนเกมส์”ได้แก่ นายสันติภาพ นันภักดี (น้องเต้ย ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ชนะเลิศฝ่ายชาย นายสหรัฐ ทับธานี (เกมส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 นายธนาคร กิจสวัสดิ์ (เฟิร์ส) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวภัทรวดี สุรธรรมจรรยา (น้องมายด์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ชนะเลิศฝ่ายหญิง นางสาวศศิวิมล ตันติสิริเดช (ฝ้าย) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวนิศามณี โมกขศักดิ์ (แต๋ม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รองชนะเลิศอันดับ 2 จัดขึ้น ณ สนามหญ้าหน้าอาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม