ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กีฬาสานสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย "โสนเกมส์"

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย "โสนเกมส์" โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 9 แห่งเข้าร่วม ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานในงานนี้ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาและการประกวดทูตวัฒนธรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม