ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) ต.ตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี นายเบญจพล อุดมสุวรรณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รุ่นปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมทำกิจกรรม เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนในการทำความดีและเป็นจิตอาสา ส่งเสริมให้โรงเรียนมีสนามเด็กเล่นที่สมบูรณ์ปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้มีความน่าอยู่ยิ่งขึ้น

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม