ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณาจารย์สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม เพื่อสรรหาคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งผลการสรรหาได้แก่ อาจารย์กุลธีร์ บรรจุแก้ว อาจารย์สาขาวิชาดนตรีสากล และอาจารย์สุรางคนางค์ รัตนวิจารณ์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ จัดขึ้น ณ ห้อง 43111 อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม