ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 16 “116 ปี ศรีอยุธยาเกมส์”

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 งานกิจการนักศึกษาร่วมกันสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายใน โดยมี อาจารย์วรางคณา ปัญญามี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 16 “116 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 8-24 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม