ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีและได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์มหาอุทัย ชิตมาโร วัดใหญ่ชัยมงคล ได้แสดงพระธรรมเทศนา สวดมนต์ทำวัตรเย็น และนำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ ณ วัดบรมพุทธาราม โบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม