ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังความเป็นไทย

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังความเป็นไทย ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี คณะวิทยาการจัดการ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 37 รูป ณ คณะวิทยาการจัดการ และทางคณะได้จัดตั้งกองทุน “สานฝัน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากนั้นคณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังความเป็นไทยให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิศาล อุตสาหพงษ์ วิทยากรจากสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับการดำเนินชีวิต” และหัวข้อ “มารยาทไทยและการมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่” จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม