ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ดำเนินการถ่ายทำวีดีโอ “วัสดุรักษ์โลกจากผักตบชวา”

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานห้องสมุดมนุษย์ ดำเนินการถ่ายทำวีดีโอ “วัสดุรักษ์โลกจากผักตบชวา” ณ บ้านเลขที่ 56/7 หมู่ 5 ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดอ่างทอง วิทยากรโดย คุณสมใจ เฉลิมถ้อย เพื่อรวบรวมความรู้จัดทำเป็นหนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์ (E-Living Book) เผยแพร่ให้แก่นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม