ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

Happy Huso Day 2021 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม Happy Huso Day 2021 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกันภายในคณะ และส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างให้สโมสรนักศึกษา มีกระบวนการคิดและทำงานอย่างมีระบบ ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของนักศึกษา พร้อมทั้งการแสดงความสามารถของนักศึกษา ตัวแทนสาขาวิชา การจับสลากของขวัญรางวัล โดยได้รับการสนับสนุนของขวัญรางวัลจากผู้บริหารและคณาจารย์ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม