ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นครู นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ซึ่งได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมสานปลาตะเพียนใบลาน กิจกรรมทำไข่เค็มดินสอพอง กิจกรรมปักดำนา เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษามอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ ตำบลภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม