ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันอยุธยาศึกษา ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วย นายปัทพงษ์ ชื่นบุญ และนายอายุวัฒน์ ค้าผล นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.สรชัย ชวรางกูร รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และคณะ ในการสร้างความร่วมมือและหารือแนวทางการพัฒนานิทรรศการภูมิวัฒนธรรมอยุธยา อาคารเรือนไทย สถาบันอยุธยาศึกษา เพื่อนำเทคโนโลยีมัลติมีเดียมาใช้ให้เกิดเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ที่มีชีวิตและทันสมัย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม