ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้ลงพื้นที่โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้ลงพื้นที่โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อเยี่ยมเสริมพลังและประเมินความพร้อมตามแบบประเมินของ Thai Stop Covid และขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ในเรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในสถานศึกษา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม