ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีมอบรางวัลในกิจกรรมการบริการทางวิชาการ (PRE-ม.1) ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดพิธีมอบรางวัลในกิจกรรมการบริการทางวิชาการ (PRE-ม.1) ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม โดยได้ดำเนินการทดสอบกิจกรรมการบริการทางวิชาการ (PRE-ม.1) วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาฯ (คะแนนรวม 220 คะแนน) ให้นักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6) ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 ซึ่งทางโรงเรียนมีพิธีประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลให้กับนักเรียน ดังนี้ อันดับที่ 1, 2 และ 3 /รางวัลชมเชย/รางวัลคะแนนสูงสุดแต่ละวิชา ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม