ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การแสดง “เสียงอดีตสร้างจินตนาการภาพโบราณ เล่นเพลงอยุธยาที่หน้าวัดพระราม”

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมชมการแสดง “เสียงอดีตสร้างจินตนาการภาพโบราณ เล่นเพลงอยุธยาที่หน้าวัดพระราม” โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา ประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีปลัดกระทรวง หัวหน้าหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานหน้าวัดพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รูปแบบกิจกรรมเป็นการจัดแสดงดนตรี “เพลงสมัยอยุธยา” โดยวงไทยซิมโฟนี ออร์เคสตรา ควบคุมและเรียบเรียงเพลงโดย พันเอกประทีป สุพรรณโรจน์ อำนวยการโดย รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ส่วนการแสดงแบ่งเป็น 6 ชุดการแสดง ได้แก่ 1. การแสดงเพลงชุดโบราณ เพลงต้นวรเชษฐ์ เพลงสุดใจ เพลงสายสมร โดยมี นางสาวกมลพร หุ่นเจริญ เป็นผู้ขับร้องเพลงสุดใจและเพลงสายสมร 2. การแสดงเพลงชุดฝรั่ง เพลง ยินดีต้อนรับชาวสยาม (Entrée des Siamois) เพลงสำเนียงของชาวสยาม (e air siamois) เพลงฝรั่งยี่เฮ็ม เพลงฝรั่งรำเท้า 3. การแสดงเพลงเดี่ยวร่วมกับวงออร์เคสตรา เพลงค้างคาวกินกล้วย เดี่ยวขลุ่ย โดย อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี เพลงจีนแจ๋ไจ้ยอ เดี่ยวขิม โดย ครูนิธิ ศรีสว่าง 4. การแสดงเพลงชุดโยสลัมและเครือญาติ เพลงโยสลัม เพลงตามองตา เพลงความรักเจ้าขา 5. การแสดงเพลงชุดแขกเปอร์เซีย เพลงแขกเชิญเจ้า เพลงแขกสาย และ 6. สร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมวัดพระรามประกอบบทเพลง โดย ดร.สุชาติ วงษ์ทอง การจัดแสดง “เสียงอดีตสร้างจินตนาการภาพโบราณ เล่นเพลงอยุธยาที่หน้าวัดพระราม” ภายใต้ความร่วมมือของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม