ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เปิดโครงการคลินิกพัฒนาผลงานทางวิชาการตามยุทธศาสตร์

วานนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เปิดโครงการคลินิกพัฒนาผลงานทางวิชาการ ตามยุทธศาสตร์คณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี อดีตคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการบำนาญ และนักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง คู่มือการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อให้คณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 34 คน ได้เข้าใจหลักการในการทำผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาตนเองเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม