ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้อนรับทีมงานผลิตรายการ “ซุปเปอร์ครู...สู้เพื่อศิษย์”

เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับทีมงานผลิตรายการ “ซุปเปอร์ครู...สู้เพื่อศิษย์” ช่องไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เพื่อพูดคุยข้อมูลเตรียมงานผลิตรายการ รวมถึงการถ่ายทำภาพบรรยากาศการเรียนการสอน การฝึกซ้อม โดยใช้อาคารเรียนเป็นสถานที่ถ่ายทำจริง พร้อมกันนี้ทางทีมงานผลิตรายการ ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ของคณาจารย์สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ และสาขาวิชาศิลปะการแสดง โดยรายการจะเริ่มถ่ายทำในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม