ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

“การทำกระเป๋าด้วยหลอดกาแฟ”

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมกิจกรรม DIY “การทำกระเป๋าด้วยหลอดกาแฟ” ได้รับเกียรติจาก คุณนภารัตน์ จำเนียร และคุณศศินันท์ เล้าประเสริฐ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม