ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สถาบันอยุธยาศึกษา เข้ากราบนมัสการ เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เข้ากราบนมัสการพระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสสโร) เจ้าคณะอำเภอบ้านแพรก เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา สวดมนต์ทำวัตรเย็น และเวียนเทียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ โดยได้กำหนดจัดพิธีในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. ณ วัดบรมพุทธาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม