ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมมอบหมายการดำเนินงาน บัณฑิตโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย ดร.เกษรา ศรีวิเชียร หัวหน้าสำนักงานสถาบันอยุธยาศึกษา และนางสาวธัญวลัย แก้วแหวน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ได้ประชุมมอบหมายการดำเนินงานให้กับบัณฑิตในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย(พื้นที่ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อวางแผนและเตรียมการดำเนินการจัดประชุมร่วมมือภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ เทศบาลตำบลบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม