ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนประถมสาธิต

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 โรงเรียนประถมสาธิต นำโดย ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ณ ขณะนี้ จึงได้ขอความอนุเคราะห์นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดส่งเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในบริเวณอาคารเรียน ห้องเรียน และบริเวณโดยรอบโรงเรียนทุกห้อง เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรค และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งนี้โรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเปิดภาคเรียน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม