ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กราบนมัสการพระอาจารย์แก้ว ณ วัดตะโก

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กราบนมัสการพระอาจารย์แก้ว ณ วัดตะโก เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งได้ถวายเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ พร้อมเจลแอลกอฮอล์ สำหรับให้พระภิกษุ สามเณรใช้ดูแลสุขอนามัย ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม