ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลถวายแด่สมเด็จพระเพทราชาที่ทรงสถาปนาวัดบรมพุทธาราม และเป็นการรำลึกถึงบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดพนัญเชิงวรวิหาร จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์และฉันภัตตาหารเพล ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร จำนวน 50 คน เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย โดยเป็นการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณวัดบรมพุทธาราม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม