ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล”

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อวางแผนการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ให้กับชุมชน ภายใต้โครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล” โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญเลิศ ยี่อำพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางซ้าย กล่าวต้อนรับ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน จากนั้นได้ไปเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของชุมชน ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม