ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

งานสื่อสารองค์กร ARU สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ เจริญใจ หัวหน้างานสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมอบกระเช้าของขวัญ แก่คุณเผอิญ ไทยสม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์พระนครศรีอยุธยาคุณเกียรติยศ ศรีสกุล ประธานชมรมช่างภาพสื่อมวลชนพระนครศรีอยุธยา และคุณสิทธิรักษ์ แสงกล้า บรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามโพลล์ เพื่อสวัสดีปีใหม่ แสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนงานสื่อสารองค์กร ในการประชาสัมพันธ์ข่าวของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม