ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมพิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม เนื่องในวาระครบรอบการทำบุญประจำปีวัดบรมพุทธาราม

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 สถาบันอยุธยา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมพิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม เนื่องในวาระครบรอบการทำบุญประจำปีวัดบรมพุทธาราม ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมี อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงานดังกล่าว โดยกำหนดจัดพิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ วัดบรมพุทธาราม เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้เรียนเชิญผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง เป็นตัวแทนของพวกเราชาวราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทุกคน ร่วมทำบุญในครั้งนี้ “ปัตตานุโมทนามัย บุญสำเร็จได้ด้วยการอนุโมทนา”

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม