ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมทบทวนโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมทบทวนโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ โดยมี อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุม โดยสถาบันอยุธยาศึกษา ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ในพื้นที่ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม