ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

มอบกระเช้าของขวัญอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ แก่สื่อมวลชน

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นตัวแทนเข้ามอบกระเช้าของขวัญอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ แก่สื่อมวลชน ได้แก่ คุณเผอิญ ไทยสม หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ ภาคกลาง, คุณสัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล บรรณาธิการข่าว ATV, คุณเกียรติยศ ศรีสกุล ผู้อำนวยการข่าวภูมิภาค ภาคกลาง-ตะวันตก สำนักข่าวทีนิวส์, และคุณสิทธิรักษ์ แสงกล้า หนังสือพิมพ์สยามโพลล์ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ และเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม