ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึกให้ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และ อาจารย์ ดร.ณรงค์ คุ้มมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ได้เข้าสวัสดี ปีใหม่และมอบของที่ระลึกให้ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม