ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนสาธิตมัธยม

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมัธยม นำโดย ผศ.ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำลังเกิดขึ้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงจึงขอความอนุเคราะห์จากรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ ร.ต.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล ดำเนินการนำพนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณรอบโรงเรียน ตามอาคารเรียนทั้งภายในและภายนอก และได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม