ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัด เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กราบนมัสการ พระครูอนุกูลศาสนกิจ (ประดิษฐ์ ฐานิโก) เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร พระราชธานินทราจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร) เจ้าคณะอำเภอบ้านแพรก เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร พระพิศาลวิหารกิจ (สมศักดิ์ ฉนฺทกโร) เจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรี เขต ๓ เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุราชิการาม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2564
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม